hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 16, 2018

Afscheid van dijkgraaf Roelof Bleker op 31 augustus


Het afscheid van Gerrit Kok in augustus 2009

Het afscheid van dijkgraaf Roelof Bleker is op vrijdag 31 augustus in een extra vergadering van het bestuur van Waterschap Rivierenland. Per 1 september begint Bleker aan zijn nieuwe baan bij de Hoge School voor de Kunsten. Overigens nam de vorige dijkgraaf Gerrit Kok ook afscheid per 1 september, maar dan in 2009. Hij werd toegezongen met het lied Denkend aan Holland. Zijn afscheid kostte 37.000 euro. Overigens duur het tot juni 2010 alvorens toen een nieuwe dijkgraaf was gevonden. Indien ook deze keer de procedure zo lang duurt, zal de nieuwe dijkgraaf pas na de waterschapsverkiezingen in maart 2019 aantreden. Dat stelt ons als AB wel voor de vraag hoe we dat gaan doen met zittende en nieuwe AB leden die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.