hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, May 15, 2018

Waterveiligheid in het Honigcomplex

Zicht op de stad Nijmegen


Onze eerstvolgende vergadering van de commissie Waterveiligheid is niet in Tiel, maar in Nijmegen in het Honigcomplex aan de Waalbandijk. De mededeling triggerde wel mijn nieuwsgierigheid. Waarom vergaderen we in Nijmegen op lokatie? Recent is wel gesproken in onze commissie om dijkverbetering aan de Waalkade in Nijmegen naar voren te halen in het HWBP programma, maar dat is niet gehonoreerd. Dus blijft de vraag waarom we in Nijmegen vergaderen. Ook is het de vraag of in het Honigcomplex wel een bandopname van de commissievergadering kan worden gemaakt. Of dat we het net als tijdens onze vorige vergadering op lokatie bij de Graaf Reinaldalliantie aan de Waaldijk in Vuren het moeten stellen zonder geluidsinstallatie. Nu kunnen we elkaar best verstaan zonder microfoons, maar met de bandopname is tegelijkertijd de verslaglegging van de commissievergadering gegarandeerd.