hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, May 17, 2018

Waterlinie Erfgoedreeks over Fort Steurgat

Fort Steurgat is omgebouwd tot appartementen

Eerder schreef ik al twee delen van de Waterlinie Erfgoedreeks over Fort Altena en Fort Bakkerskil. Cees van Maastrigt schreef het deel over Fort Giessen. In de erfgoedreeks ontbrak nog het deel over Fort Steurgat. En daar mag ik nu mee aan de slag. Voor het boekje ben ik nog wel op zoek naar informatie over Fort Steurgat. Wie kan mij aan meer informatie helpen? En misschien heeft iemand nog wel foto's? Alles is welkom. ik laat me graag verrassen. Overigens wordt er ook een deel geschreven over de vesting Woudrichem.