hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, June 19, 2018

Co Combee erevoorzitter van huurdersvereniging AUW


Links Co Combee met zijn vrouw; daarnaast bestuurslid Ad de Bok en de nieuwe voorzitter Jan van DrunenCo Combee is door de huurdersvereniging AUW (Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen) tijdens de ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter. Co was vele jaren voorzitter van de vereniging, tijdens de bijeenkomst in 't Verlaat werd gesproken over 25 jaar; vanaf 1993. Terecht waren er dankwoorden voor Co, die vele uren in zijn werk als voorzitter heeft gestoken. Tijdens de ledenvergadering werd tevens afscheid genomen van Co als voorzitter; hij wordt opgevolgd door Jan van Drunen. Mooi dat Van Drunen bereid is die taak op zich te nemen; het is belangrijk als huurdersbelangen behartigd worden. Pim van Mourik en ik mochten als huurderscommisarissen van Land van Altena de ledenvergadering bijwonen. Mooi om zo contact te hebben met de huurders van Land van Altena. 

Pim van Mourik bedankt Co Combee voor zijn jarenlange inzet voor de huurdersbelangen