hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, June 14, 2018

Energiefabriek-West en zonnepark in Sleeuwijk


Landschappelijke inpassing van de energiefabriek in SleeuwijkOp het Werkendamse gemeentehuis werd vanavond een inloopavond gehouden over het nieuwe bestemmingsplan voor de bouw van de energiefabriek bij de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. Een groot project, thans wordt gebouwd aan de uitbreiding van de rioolwaterzuivering voor centralisatie van alle zuiveringen in het Land van Heusden en Altena. Nu zijn deze nog versnipperd in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen. Straks wordt al het water gezuiverd in Sleeuwijk. Als de uitbreiding van de rioolwaterzuivering klaar is, wordt de energiefabriek gebouwd. Tegelijkertijd wordt dan een zonnepark aangelegd, daar staat nu nog een boomgaardje dat recent werd aangekocht door Waterschap Rivierenland. Voor de aan en afvoer van het slib wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Voor het gehele complex werd een inrichtingsplan ontworpen door Lijmbach Landschappen.  

Aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg bij de Tol