hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, June 15, 2018

Brabants Remembers


Omslag van het boek

Van het project 'Brabant Remembers' mocht ik vandaag het boek met de 75 verhalen in ontvangst nemen in het NoordBrabants Museum in Den Bosch. Van de 75 verhalen mocht ik vijf aangrijpende verhalen uit de oorlog maken. Boeiend, het is altijd weer opmerkelijk hoeveel nog te verhalen is over die vijf bezettingsjaren. Het boek is prachtig vormgegeven, maar het is nog niet de eindversie van het boek. Het project gaat nog door met het maken van filmpjes, het schrijven van essays, het uitbeelden van de verhalen in maquettes, maar ook enkele kunstwerken. Het project wordt eind 2020 afgerond.


Het verhaal van Dina Verheij en Aria Colijn