hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, June 12, 2018

Geen water in omgevingsvisie Altena2019?


Wateroverlast in 2014 in Nieuwendijk


Het woord water komt slechts tweemaal voor in het verslag van de gebiedsconferentie over onze omgevingsvisie! En nog eens zes keer in een samengesteld woord met water.  Hoe is het mogelijk in een gebied dat door de eeuwen heen is gevormd door water (Sint Elisabethvloed, dijkdoorbraken, aanleg Nieuwe Hollandse Waterlinie, graven Bergsche Maas, graven Nieuwe Merwede, inpoldering Biesbosch en afsluiting kreken in de Oostwaard, Watersnoodramp, ontpoldering Noordwaard). Maar ook in de toekomst zal het water bepalend zijn voor wonen, werken en recreĆ«ren in ons gebied. Want waarom lees ik in bij het thema leefbaarheid en eigenheid van onze dorpen niets over genieten van het water?  Bij wonen in Altena niets over wonen aan het water? Bij landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten niets over water dat ons gebied toch heeft gevormd? Alleen in het thema Altena Energiespel wordt gerefereerd aan water. Zoals in  'Vergroot bufferopslag van energie en gebruik daarbij mogelijkheden van water' om energieneutraal te worden. En bij multicuntioneel platteland lezen we iets over het verbreden van watergangen om zo recreatie te bevorderen.

Wateroverlast in Werkendam in 2014

Maar waar lezen we iets over klimaatadaptatie? Het tegengaan van hittestress, de vergroening van particuliere tuinen, waterberging in de dorpen en op het platteland? Over veilige dijken? En waar blijft het water van hoosbuien, in de dorpen of voeren we het zo snel mogelijk af naar het buitengebied? Moeten nu onze alarmbellen gaan rinkelen? Is dit nu het gevreesde gevolg van de nieuwe omgevingsvisie, waarin de watertoets van de waterschappen en waterplannen die werden gemaakt met gemeenten en waterschappen zijn afgeschaft? Gisteravond spraken we er nog over met het bestuur van Waterschap Rivierenland in Tiel. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer naar de rol van ons waterschap in de nieuwe omgevingsvisie. En hoe we als AB toch een vinger een de pols kunnen houden. De omgevingsvisie van Altena voorspelt weinig goeds, helaas.