hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, June 10, 2018

Van geruchtmakend gedrag tot Exodus

De Hervormde kerk in Genderen in 1951 (www.salha.nl)


Advertentie uit 1836 in de Utrechtsche Courant

De predikant Hendrik Peter Scholte werd door de Hervormde kerk afgezet als predikant, omdat hij één van de aanstichters was van de Afscheiding in 1834. Van Michel van Diggelen verscheen recent het boek 'de Exodus van Hendrik Peter Scholte'. Maar over deze predikant werd al eens eerder een publicatie uitgebracht in 1835 onder de titel 'Zoo geruchtmakend gedrag des afgezetten predikants H.P. Scholte'. In diverse kranten verschenen advertenties over de publicatie, zo is terug te vinden via Delpher.. Ook over zijn afzetting en zijn uithuiszetting uit de pastorie in Doeveren werd maandenlang geschreven in de landelijke media.  

Bovenstaand bericht is uit 1834