hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, June 13, 2018

Geen tuintegeltax maar een tuincoachEen groene tuin biedt ook ruimte voor waterbergingCDA raadslid Otto van Breugel wil geen tuintegeltax, maar liever een tuincoach. Hij zou graag zien dat de gemeente net zoals het waterschap inwoners gaat belonen als ze echt iets gaan doen om wateroverlast te beperken. Het straffen van inwoners is niet het middel om mensen actief te krijgen om samen te werken om wateroverlast te voorkomen, zo stelt Van Breugel in zijn vragen aan het college. Zo kan de gemeente inwoners beter adviseren hoe ze wateroverlast moeten bestrijden en hoe ze samen met de gemeente kunnen samenwerken om water op te slaan door bijvoorbeeld hun tuin anders in te richten. 

Tegeltuinen in de Sluijterstraat

Het CDA wil daarin optrekken met Waterschap Rivierenland, dat  500.000 euro beschikbaar stelt om mensen te stimuleren om hun tuin aan te passen om zo wateroverlast te voorkomen. Van Breugel vraagt zich af waarom niet met het Waterschap samen wordt opgetrokken. Van het beschikbare budget van het Waterschap is nog maar voor 10% aangevraagd. Otto van Breugel pleit dan ook voor meer promotie van de regeling onder de inwoners.Een groene tuin neemt meer water op


Één van de ideeen van het CDA is de inzet van een tuincoach, die mensen helpt bij het opnieuw inrichten/vergroenen van hun tuin om zo ook rekening te houden met het voorkomen van wateroverlast. Wanneer burgers hun tuin willen aanpassen kunnen mensen gratis deze tuincoach inhuren die de inwoners advies geeft hoe deze het best vergroend kan worden. Ook geeft deze tuincoach mensen die niet weten wat te doen bij wateroverlast advies hoe en waar bijvoorbeeld zandzakken moeten worden geplaatst. Deze tuincoach heeft dus verstand van groen en water en weet precies wat wel en niet goed is voor burgers om wateroverlast te voorkomen. 

Verder pleit Van Breugel voor het gratis ophalen van tuintegels en het gratis verstrekken van zandzakken. Tevens vraagt hij aandacht voor de provinciale subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen

Groene schoolpleinen