hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, January 19, 2017

In memoriam Jenneke Verschoor-Mijnlieff (1925-2017)

Jenneke Mijnlieff-Verschoor met burgemeester Henk Hellegers, de wethouders en Cor van der Maas.

Jenneke Verschoor-Mijnlieff is maandag 15 januari overleden te Rotterdam. Ze werd geboren in Werkendam en zat op de lagere school nog in de klas bij onderwijzer Hendrik van Randwijk. Misschien heeft hij haar de liefde voor taal nog wel bijgebracht. Ze werd tandartsassistente en werd verliefd op de tandarts; of was het andersom? Ze huwde in 1949. Ze kreeg drie dochters en een zoon. Mijn neef Bert had in de klas gezeten bij zoon Arie en was diep onder de indruk als hij weleens bij hem thuis speelde. Op latere leeftijd, toen haar man al was overleden, gaf ze enkele dichtbundels uit; 'Die aan de Merwede geboren is', 'Mijn tuin in de getijden', 'Zwerven door de velden' en 'Terug naar het Licht'. Mijn herinneringen aan haar gaan ook terug naar 2001 bij de viering van het tienjarig bestaan van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. We mochten toen in haar prachtige tuin, omzoomd door oude kastanjebomen, rondwandelen. 

Tijd van leven


Hoe lang heb ik nog,
hoeveel tijd om te leven?
Ziende ogen om te zien
de aarde in haar volheid,
de bomen en de grassen die mij
elke dag begroeten en wachten
op mijn wedergroet?
Hoeveel tijd rest mij
Voor mijn verbazing in groei?

Hoeveel uren heb ik nog
om in een windstille tuin
te rusten, te denken, te lezen?
Hoe vaak word ik nog
aangeraakt door wonderen,
door fijne uren die langer duren
dan ik had verwacht?
Deze planeet is te groots,
ik kan het niet vatten.

Men verhaalt vaak over hemelen,
maar als de aarde overweldigt,
Hoe zal dan een hemel zijn?

Jenneke Mijnlieff-Verschoor uit 'Terug naar het licht'