hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 22, 2017

Forten van boven

Fort Giessen van boven


Op Fort Altena is al enige tijd de foto expositie Forten van Boven te bewonderen. In de zomer van 2015 maakten mijn zwager filmpjes met een drone van de Forten Giessen, Altena en Bakkerskil. Tegelijkertijd werden foto's gemaakt. Mooie beelden zo van boven. Al is die van Fort Giessen alweer deels achterhaald omdat het Fort in het voorbije jaar grondig gerestaureerd is.