hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, January 20, 2017

Betrokken bestuurders

Betonnen schuilplaats langs de Nieuwe dijk met op de achtergrond de batterij van Brakel

Op Fort Altena werd gisteren de nieuwjaarsborrel gehouden van SLO; stichting Liniebreed Ondernemen. Tevens werd gevierd dat ze vijf jaar bestonden. Yvonne Pit, kwartiermeester op Fort Altena vertelde over haar ervaringen sinds ze in 2003 een contract afsloten met Brabants Landschap om het fort te gaan exploiteren. 

In het dankwoord van Juke van Niekerk van SLO was er ook een bedankje voor burgemeester Albert van der Bosch van de gemeente Zaltbommel. Voor mij een grote verrassing dat hij ook maar iets deed voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In al die jaren dat we als Erfgoed Altena al werken aan de zichtbaarheid van Eerste Wereldoorlog - Altena linie vanaf Fort Vuren, via Munnikenland naar onze regio, hebben we bestuurlijk nooit iets gezien of gehoord van de gemeente Zaltbommel. En dan blijkt ineens dat de burgemeester van die gemeente op een andere manier volop betrokken is bij de Waterlinie. Waarom hebben wij hem dan nooit gezien of gehoord? Was er zelfs niemand van de gemeente Zaltbommel aanwezig toen de fietsroute langs die Linie werd geopend? Het is voor mij een raadsel.