hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, March 30, 2017

De bevermanager

De bever lijkt een schattig, aaibaar dier. Maar graaft wel in onze dijken en is zo een gevaar voor onze veiligheid.

Deze week schreef ik al een keer over de bevermanager. Een functie bij Waterschap Rivierenland die steeds belangrijker wordt. Met de groei van de beverpopulatie neemt ook de schade aan onze dijken toe. Tijdens het lage water na het ongeval bij de stuw in Grave werden meerdere gaten en gangen in de dijk ontdekt die door bevers waren gegraven. Sowieso zijn de bevers in Limburg een steeds groter probleem door de groei van de populatie. Ook in de Biesbosch groeit hun aantal gestaag. Zo werden vorig jaar meerdere bevers doorgereden op de weg. Ze zijn dus op zoek naar een groter leefgebied en wagen zich zelfs op de weg. Ook kwam vandaag het bericht dat in de Biesbosch een hond is aangevallen door een bever. Kortom, de bever zorgt voor steeds meer overlast. Maar hoe pakken we deze 'exoot' aan? Mogen kunnen de muskusrattenvangers een rol spelen bij het 'bestrijden' van de bever. De bever is een beschermd dier en regels voor natuurbeheer worden per provincie gemaakt. Waterschap Rivierenland ligt in vier provincies die elk hun eigen regels rond natuurbeheer hebben. Een landelijke aanpak lijkt dan ook de beste oplossing. Maandagavond tijdens de commissie Waterveiligheid staat de bever op de agenda.