hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, March 29, 2017

De kracht van cultuurhistorie in Altena2019


Rijksmonument aan de Hoge Polderweg; foto is van 2010
Als voorzitter van Erfgoed Altena pleit ik lang voor het koesteren van ons erfgoed. Maar hoe wordt het erfgoed beschermt in onze regio? Daar is in elk geval geen eenduidige visie op bij de drie gemeenten, laat staan dat sprake is van een pro-actieve houding bij de bestuurders en de gemeenteraden. Als het wettelijk moet, dan komen ze in actie, maar anders niet. Verder is natuurlijk de vraag hoe die cultuurhistorische waarden en objecten beschreven worden en hoe ze beschermd worden. Bij nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen zou het belang van erfgoed al in de opstartfase voorop moeten staan en niet als de plannen bijna af zijn ineens nog eens even snel bekeken. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel om erfgoed een volwaardige plaats te geven in de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Altena.