hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, April 04, 2017

Een kaaspakhuis in Groot-Ammers


Het pand Sluis 51 (google streetview)
De kaasmarkt in Groot-Ammers

Mijn oma Johanna de Jong bracht al kaas op de markt in Groot-Ammers. Ze was een boerendochter en kwam uit Nieuw-Lekkerland, dus de verkoop van kaas was niet zo uitzonderlijk. De kaasmarkt zou daar zijn begonnen in 1927 volgens een advertentie die ik al eens eerder opzocht. Het eerste kaaspakhuis dat werd gebouwd in Groot-Ammers dateert uit 1905; het heette Sluis 51. Het stond boven op de Lekdijk bij de Ammerse Boezem. Juist dat pand is nu door Waterschap Rivierenland aangekocht; er is sprake van een strategische aankoop. Door de studie IVAV (Integrale Verkenning Alblasserwaard Vijfheerenlanden) naar verbeteringen in het eeuwenoude watersysteem in het gebied is al eens eerder gesproken over de bouw van een nieuw gemaal in het gebied. Daarbij is ook Groot-Ammers genoemd. En het aangekocht pand ligt direct naast de Ammerse Boezem. Even googlen leverde als resultaat op dat het pand kennelijk langere tijd eigendom was van de familie Bouter, die het in 1905 lieten bouwen. Bouter groeide later uit tot een groothandel in kaas.