hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, May 13, 2017

Uitgetuimeld


De Tumbler no.4 van Hans Koetsier


Tijdens de commissievergadering in het Waterschapskantoor in Tiel op 30 januari viel mijn oog direct op het rode kunstwerk in de hal. Ik heb er zelfs een foto gemaakt en me die avond misschien ook wel afgevraagd waar het kunstwerk vandaan kwam. Totdat ik vandaag in eens het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op mijn deurmat vond met achterop in tweevoud een foto van dat rode kunstwerk. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. 

Het gaat omeen kunstwerk van Hans Koetsier die in de jaren zestig deel uit maakte van Fluxus. Deze kunststroming richtte zich onder andere op het idee van verandering door beweging. Koetsiers Tumbler no.4 uit 1970 is hier een voorbeeld van. Het beeld is onderdeel van de kunstverzameling die door de Rijkdienst van het Cultureel Erfgoed wordt beheert. Het kunstwerk bestaat uit twee met elkaar versmolten schakels, gemaakt van met glasvezel versterkt polyester. Door het gewicht onderin kan het worden aangeduwd, waarna het vanzelf weer overeind komt. 

Waterschap Rivierenland heeft eind 2016 gevraagd of ze de Tumbler in langdurig bruikleen mocht hebben. Het beeld was echter beschadigd en moest gerestaureerd worden. Het werk is uitgedeukt en de krassen en gaten zijn opgevuld. Tevens is het werk opgenieuwd geverfd. Tevens is het werk op een sokkel gezet; zodat het niet meer mogelijk is de Tumbler te laten tuimelen. 

Boeiend om te lezen, maar wie zou nu bij Waterschap Rivierenland hebben bedacht dat ze Tumbler in langdurig bruikleen wilde hebben? Terwijl ze zelf zoveel mooie, historische voorwerpen in bezit heeft. En of het kunstwerk nu zo mooi uit de verf komt in de hal van het Waterschapskantoor?