hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, September 03, 2017

Harmonisatie in Altena


Het Werkendamse riool is het duurste in de regio; bewoners betalen 261 euroIn de beleidsvisie riolering en water van de drie regiogemeenten wordt gesproken over harmonisatie van de rioolheffing van de huidige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Thans hanteren de drie gemeenten verschillende grondslagen voor de heffingen met al dan niet een eigenaren- en gebruikersdeel.De tarieven voor gebruikers tonen grote verschillen tussen de drie gemeenten. Zo betalen inwoners van Aalburg thans 118 euro, van Woudrichem 133 euro en van de gemeente Werkendam 261 euro (tarieven 2017). Harmonisatie van de tarieven kan voor een deel van de inwoners zo grote gevolgen hebben.En daar zullen ze in Aalburg en Woudrichem niet blij mee zijn.