hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 14, 2018

Gedoopt in de Woudse Dom

Copie uit het trouwboekje met de datum van de doop van mijn oma Matja


Mijn oma Matje Heijns wordt geboren om 05.00 uur in de ochtend op zaterdag 12 april 1902 in Rijnsaterwoude als eerste dochter van Willem Wijnand Heijns (1869-1947) en Wilhelmina Bergshoeff (1871-1909).  Ze is niet het eerste kindje in het gezin Heijns-Bergshoeff, er zijn al vier jongens: Willem van zeven jaar, Gerrit is vijf jaar, Jan Dirk vier jaar en Teunis is twee. Twee jaar na de geboorte van Matje wordt het gezin uitgebreid met een tweede meisje, Neeltje. Zij wordt geboren in 1904. Dirk Huibert is de jongste van het zevental, hij wordt geboren in 1907 in Alkemade.

Aan de geboorteplaatsen van de kinderen Heijns valt al af te lezen dat het gezin een bijna zwervend bestaan leidt. De oudste zoon Willem wordt in 1895 geboren in Rijnsaterwoude, Gerrit in 1896 in Oudshoorn, net als Jan Dirk in 1898; het gezin woont dan in de Ridderbuurt. Teunis ziet het levenslicht in Loosduinen, hij wordt geboren in 1907 en Matje in Rijnsaterwoude, net als haar enige zus Neeltje in 1904. De wieg van de benjamin van het gezin, Dirk Huibert, staat in 1907 in Alkemade.

Matje Heijns wordt gedoopt in de Woudse Dom in Rijnsaterswoude. De doop werd aangetekend in het trouwboekje van haar ouders, zo weten we dat ze gedoopt is op 21 september 1902 door ds. Plantinga. 

Het interieur van de Woudse Dom, zoals het er waarschijnlijk ten tijde van de doop van mijn oma uitzag

https://woudsedom.wordpress.com/