hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 09, 2018

Integriteitscode van Waterschap Rivierenland

Een boeket als bedankje, mag dat volgens de integriteitscode?


Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.  

Vandaag les gehad over ethiek en integriteit. En als examenopdracht meegekregen om eens kritisch te kijken naar de integriteitscode van onze eigen organisatie en wat daar aan verbeterd kan worden. Bovenstaande zinsnede komt uit de integriteitscode voor politieke ambtsdragers van Waterschap Rivierenland. Maar wie kritisch leest, ontdekt al snel dat deze regel allesbehalve helder is. Want als ik een geschenk ontvang en vervolgens zeg dat mijn onafhankelijke positie daardoor niet wordt beïnvloed, dan houd ik me keurig aan de regels? En kan zo onbeperkt geschenken aannemen? Maar misschien lees ik het niet goed. Waterschap Rivierenland heeft ook een integriteitscode voor haar eigen medewerkers. Ook die ga ik kritisch lezen en vergelijken met de integriteitscode voor politieke ambtsdragers.