hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 07, 2018

Zondagse kerkverhalen in Giessen


Adri Hogerhorst liet zich inspireren door oude foto's waarop te zien is dat het kerkje in het water staat


Het kerkje door water omspoeld, de foto dateert van 1970 (WAA90520 Streekarchief)

Ondanks het hoge water dezer dagen heeft het Hervormde kerkje in Giessen nog altijd droge voeten. Tot twintig jaar geleden was dat wel anders. Toen lag het kerkje nog buitendijks, te midden van de Wielerwaard. De oorsprong van het kerkje gaat terug tot de 11e eeuw en kent een bewogen geschie­denis. Een bouw geschiedenis die ten nauwste samen geweven moet zijn met de kracht van de waterwolf, die tot het eind van de twintigste eeuw bij herhaling zijn begerige klauwen naar het Godshuis uitstrekte. Aan de watersnoden kwam pas een einde in 1997 toen een nieuwe winterdijk werd aangelegd om de Wielerwaard. Het moet één van de laatste bedijkingen geweest zijn, anno 2018 zou de rivier hier de ruimte hebben gekregen tegenover het ontpolderde Munnikenland.


Opnieuw een schilderij van Adri Hogerhorst, nu geschilderd vanaf de zijde van het kerkhof.