hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, January 05, 2018

Stroomsnelheidsmeters in de Noordwaard


Het vlot waarmee de duikers de meter hebben geplaatst


Rijkswaterstaat heeft vrijdagmorgen in het doorstroomgebied van de Noordwaard vier stroomsnelheidsmeters geplaatst. De meters zijn geplaatst bij de instroomopeningen bij de vier bruggen in de Bandijk. Reden voor plaatsing is het verwachte hoog water; komende woensdag wordt de hoogste waterstand verwacht en zal voor de eerste keer sinds 2015 de drempel langs de Merwede overstromen. De verwachting was dat de drempel woensdag (3 januari) al zou overstromen, maar het water steeg minder snel dan verwacht. De drempel overstroomt bij een waterstand van 2 meter NAP. Wel liep de Noordwaard vol vanuit de Maaszijde vanwege de storm die over het land raasde en het water opstuwde vanuit zee. Wegen achter in de Biesbosch liepen wel onder water. De meeste grazers in de Biesbosch zijn naar hoogwaterplaatsen gebracht zoals bij waterwinbedrijf Evides.

De stroomsnelheidsmeter

De stroomsnelheidsmeters kunnen een maand lang gegevens meten, zo vertelt Kees Voogt van Rijkswaterstaat. “We willen graag weten hoe snel het water naar binnenstroomt. Daar zijn natuurlijk wel berekeningen van gemaakt, maar met deze gegevens kunnen we zien of onze rekenmodellen kloppen”. In de doorstroomopeningen bij de bruggen zijn de ankers al eerder aangebracht en konden de snelheidsmeters vrijdagmorgen eenvoudig geplaatst worden door twee duikers van het bedrijf Maksor.

De duikers gaan het water op om de meter te plaatsen