hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 16, 2018

Grip op water in Altena

Grip op water, wat kunnen we zelf doen om wateroverlast te beperken?


Vanavond mochten we in de Koppelpaarden in Dussen het nieuwe online platform 'Grip op Water' testen. De test verliep nog niet helemaal vlekkeloos, omdat nog niet alle functies werkten. Ook zijn nog niet alle open data op het platform verwerk. Aan de ontwikkeling van een app wordt nog gewerkt. Nu het online platform bijna gereed is, moeten we vooral meer mensen betrekken bij het platform. Doen jullie mee?

http://altena.gripopwater.nu/