hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, February 20, 2018

De kracht van cultuurhistorie


De verboden kring rond fort Bakkerskil loopt ook al deels over de eerste fase van de Kop van Brabant

Maandagavond sprak de fusieraad over het schrappen van de tweede fase van de Kop van Brabant. Vanwege de bijzondere landschappelijke kenmerken van de Nieuwe Hollandse waterlinie en ligging in het gebied van de kringen rond de fort Bakkerskil was een HIA (Heritage Impact Assesment) uitgevoerd (al in 2016 en nu pas openbaar!). En die HIA liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Uit dit onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling van fase 2 met name een groot tot zeer groot negatief effect heeft op de integriteit en authenticiteit van het militaire landschap en de militaire werken. Dit komt vooral door de ligging van de beoogde bebouwing binnen de Verboden Kringen van fort Bakkerskil en de ligging tussen de forten Bakkerskil en Steurgat.


Daarom was het toch redelijk storend of beter gezegd stuitend om te horen dat een van de raadsleden meende dat de tweede fase vande Kop van Brabant toch wel kon worden aangelegd, als de Werelderfgoed status niet door zou gaan! Alsof het landschap dan niet aangetast wordt en alleen het korte rendementsdenken de boventoon voert? Zeker nog nooit gelezen dat historische plekken/steden veel meer potentie hebben bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme. En nog nooit gehoord over de kracht van cultuurhistorie bij de ontwikkeling van gebieden?  
Een mogelijk alternatief voor de aanleg van de tweede fase van de Kop van Brabant