hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, February 13, 2018

Energiefabriek in Sleeuwijk

Overal in de regio wordt gewerkt aan de centralisatie van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk


Waterschap Rivierenland houdt maandagavond 19 februari 2018 een bewonersbijeenkomst over een eventuele nieuwe weg in verband met de uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting op Hoogstraat 32 te Werkendam. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd, andere belangstellenden zijn van harte welkom.


Hier wordt gewerkt aan de aanleg nabij de N322


De zuivering in Sleeuwijk wordt gecentraliseerd waardoor de kleinere en verouderde rioolwaterzuiveringeni in het Land van Heusden en Altena worden opgeheven. Het slib vanuit de regio wordt op deze zuivering verwerkt tot biogas, oftewel een Energiefabriek. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan wijziging om een Energie fabriek te kunnen maken.

Deze week wordt gewerkt bij de Zevenbansche Boezem aan de centralisatie