hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, February 17, 2018

Een man als Daan

Rudi van Meurs signeert zijn boek  'Een man als Daan'

Schrijver Rudi van Meurs was vanmiddag te gast in de bibliotheek in Gorinchem om te vertellen over zijn laatste boek 'Een man als Daan' (2016). Van Meurs had me al buitengewoon geboeid met zijn boek 'Hoog Water'; een boek over het hoge water van 1995 en de evacuatie van 200.000 mensen uit het rivierengebied. En het boek 'de laatste dagen van de boerenrepubliek' over de veranderingen in de wereld van de waterschappen. Een man als Daan (1902-1988) vertelt het levensverhaal van een arbeider die zijn leven lang streed voor rechtvaardigheid, solidariteit en verheffing van het volk. Hij wist nog wat de standenmaatschappij was en kende het leger van de machtelozen. Hij deed het harde, vuile en zware werk in de steenfabrieken in het rivierengebied; in een tijd dat de kerk nog in dienst stond van de macht. Daan was de buurman van Van Meurs en hij maakte een boek over Daan omdat we over eenvoudige stervelingen te weinig  terug lezen in de geschiedschrijving. Een boek over de democratisering en vernieuwing van de maatschappij in de 20e eeuw. Een boek uit solidariteit en eerbetoon aan Daan en zijn generatie. In de ca. 100 steenfabrieken in het rivierengebied werkten ooit zo'n 20.000 mensen. Ze bakten de rode bakstenen (de Waal) en gele stenen (IJssel), waarmee in die jaren onze huizen werden gebouwd. 

Boeken boordevol geschiedenis uit de 20e eeuw

In de bibliotheek vertelde Van Meurs ook over de negen maanden durende staking van arbeiders in de steenfabriek aan de Koornwaard  De stakers bij de Koornwaard verdienen volgens Van Meurs nog wel een standbeeld, door hun langdurige staking wisten ze betere arbeidsomstandigheden af te dwingen voor alle arbeiders in de steenfabrieken.