hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 14, 2018

CDA kamerlid Jaco Geurts dient verzoek om hoorzitting Varik Heesselt in


Maandag protesteerde bewoners tegen de komst van de nevengeul in Varik Heesselt tijdens het bezoek van minister Cora Nieuwenhuizen


Kamerlid Jaco Geurts (CDA) stelt voor een hoorzitting op locatie te organiseren betreffende de Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt en met name over de mogelijke Hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. 

De hoorzitting zou gehouden kunnen worden na het bekend worden van het advies van de stuurgroep Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Stuurgroep zou komende vrijdag vergaderen. Indien de commissie het voorstel steunt zal Jaco Geurts een verder uitgewerkt voorstel indienen. Uiteraard zijn suggesties over uit te nodigen gasten van harte welkom.