hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, February 18, 2018

Waar Maas en Waal te zamen spoelt


Beeld van de Grote Kerk in Gorinchem vanaf de Mosterdpot in Woerkum

Beeld op de Grote Kerk in Gorinchem vanaf het veer Sleeuwijk

Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.  

Wie de dichtregels van Hendrik Tollens (1855) leest, denkt als eerste aan slot Loevestein. Maar met de tweede regel 'En Gorkum rijst van ver' kan niet anders dan de kerktoren in Gorinchem bedoeld worden. Varend over de Merwede rijst de kerktoren als een baken ver boven de stad uit. De toren dateert uit ca. 1450, de kerk zelf werd gebouwd in 1851, terwijl Hendrik Tollens zijn gedicht schreef in 1812. Het gedicht van Hendrik Tollens heet overigens 'Herman de Ruiter'. De Grote Kerk wordt nog altijd gebruikt voor erediensten, maar er worden ook vaak concerten gegeven. Afgelopen zomer mocht ik een aantal lunchconcerten bijwonen in de kerk. 

De Grote Kerk in Gorinchem werd gebouwd in 1855, de toren is zo'n vier eeuwen ouder


http://www.dbnl.org/tekst/toll003geza03_01/toll003geza03_01_0042.php


http://www.grotekerkgorinchem.nl/