hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, February 19, 2018

Protest tegen Hoogwatergeul Varik-Heesselt niet tevergeefs


Tijdens het bezoek van de minister demonstreerden bewoners tegen de aanleg van de geulDe Stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. In juni van dit jaar brengt de Stuurgroep een definitief advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit. Met dit besluit heeft de Stuurgroep goed geluisterd naar alle protesten die er vanuit de bevolking kwamen tegen de geul. Alsmede heeft zij het standpunt van Waterschap Rivierenland als waterexpert om te kiezen voor de dijkversterking zwaar laten meewegen.

Spandoek met de hoogte van het water in de dorpspolder bij een dijkdoorbraak


Vorige week - donderdag 8 februari - stelde de stuurgroep haar keuze uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister Cora Nieuwenhuizen aan Varik afwachten. Bij dit bezoek op maandag 12 februari kreeg de minister alle gezichtspunten toegelicht door bewoners, agrariƫrs en bestuurders. Ook protesteerden inwoners met de protestgroep Waalzinnig bij het atelier in Varik. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van I&W voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland stemde voor het alternatief met een hoogwatergeul. Het ministerie van I&W wil dat de planologische reservering (BARRO) bij de keuze voor deze variant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.


Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op de gemeentehuizen in Tiel en Neerijnen, op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel, in het provinciehuis in Arnhem en in Atelier Varik in Varik. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Er wordt een inloopavond in het gebied georganiseerd en Atelier Varik is elke donderdag open voor vragen. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij zal voorleggen aan de minister.