hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, February 12, 2018

Nevengeul nee, Dikke dijk oké

Boven een spandoek op het atelier Varik, onder de aankomst van minister Cora NieuwenhuizenBewoners met spandoeken als protest tegen de nevengeulMinister Cora Nieuwenhuizen heeft tijdens haar bezoek aan atelier Varik alle argumenten tegen de nevengeul kunnen beluisteren. Velen trokken vanmorgen vroeg naar het atelier, gewapend met spandoeken en tractoren. Ook hadden de boeren enkele schapen meegenomen. De minister sprak met de klankbordgroep en de Stuurgroep. Over de uitkomst van de gesprekken is nog geen duidelijkheid, ook is er nog geen nieuwe datum voor een Stuurgroep vergadering. Maar heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland heeft vooral aangedrongen op spoed, zo liet hij weten. De dijk moet in 2022 veilig zijn. Nog langer vertraging alvorens een besluit tussen geul of dijkverhoging wordt genomen kan echt niet. De dijk Tiel-Waardenburg is afgekeurd en staat bovenaan in de top tien van projecten voor het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Minister Nieuwenhuizen is ook verantwoordelijk voor het HWBP. Maar ook het getalm van de Stuurgroep is natuurlijk debet aan de vertraging. Zo zou zij aanvankelijk op 6 december een besluit nemen over het voorkeursalternatief, inmiddels is het 12 februari en er ligt nog geen besluit? Dus ik onderschrijf de oproep van onze heemraad, neem snel een besluit!
Overigens complimenten voor Waalzinnig de organisatie die de demonstratie op touw zetten. Ze zorgden zelfs voor koffie voor alle demonstranten. Chapeau!