hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 07, 2018

Dilemma's rond integriteit
Voor het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland werd op 7 oktober 2013 een dilemmatraining gegeven over integriteit. Met een kaartspel kregen bestuurders dilemma’s voorgelegd die vervolgens werden besproken in afzonderlijke groepen.

Één van de dilemma’s die in 2013 werd besproken luidt als volgt: Ik weet dat het Waterschap bezig is met de aankoop van grond in verband met de toekomstige aanleg van een zuiveringsinstallatie. Dit is vertrouwelijke informatie. Mijn zus staat op het punt een huis te kopen naast het perceel dat het Waterschap aan wil kopen.  Bij dit dilemma worden de volgende keuzes genoemd
1.-Ik kan en mag niets tegen mijn zus zeggen. Het gaat om vertrouwelijke informatie. Dat doe ik dus ook niet.


2.-Ik adviseer mijn zus dringend om dat huis niet te kopen en geef geen reden voor dit advies.


3.-Ik geef bij het dagelijks bestuur aan dat ik mijn zus ga inlichten. 


Wat kies jij? En waarom?