hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, February 08, 2018

Nog geen besluit over nevengeul Varik-Heesselt

De uiterwaarden bij Heesselt
De Stuurgroep Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik Heesselt heeft vandaag geen besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de waterveiligheid tussen Tiel en Waardenburg. De Stuurgroep wil eerst in gesprek met minister Cora Nieuwenhuizen, zij komt maandag 12 februari op bezoek in het atelier Varik om met de stuurgroep en bewoners te spreken. 

Voorzitter van de stuurgroep Andries Heidema geeft aan dat urgentie van de dijkopgaven en de veiligheid van de bewoners niet in het geding mogen komen. “Het is volstrekt duidelijk dat we het hier hebben over een ingrijpende maatregel voor het hele gebied die van invloed is op het dagelijks leven van de bewoners. Dus we zitten er boven op om vaart en tegelijkertijd een zorgvuldige afweging te maken. Het bezoek van de minister die met eigen ogen kan zien wat er speelt, helpt hierbij.”

Een opmerkelijke uitkomst van de vergadering van de Stuurgroep. Zo wordt in het persbericht niet vermeld, wanneer de Stuurgroep opnieuw vergaderd. Het zal toch niet zo zijn dat maandag tijdens het werkbezoek van de minister ineens een besluit valt? Verder gaat het om een bliksembezoek van de minister, dat gisteren al werd aangekondigd. Ze is van 8.45-10.00 uur in het atelier in Varik. De minister wil dan in gesprek met bewoners, dus hoeveel tijd is er nu voor de Stuurgroep om de minister te spreken en hun dilemma uit te leggen?

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland. Het voorkeursalternatief dat de stuurgroep op korte termijn kiest, zal aan betrokkenen worden voorgelegd. Hierna komt de stuurgroep tot een definitief advies dat zij naar de minister zal sturen. De minister zal dit voorjaar een besluit nemen. 

Op dit moment zijn er twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Een alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.