hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, February 06, 2018

Geruineerde grasmat op de Wakkere dijk

 
De paarden op de Wakkere dijk vanwege het hoge water in Munnikenland


Het was een prachtig gezicht op de Wakkere Dijk; de Schotse hooglanders en de paarden die waren verjaagd door het hoge water. Daar op die dijk hielden ze droge voeten. Ze werden bijgevoerd door Free Nature, dus prima opgelost zou je denken. Inmiddels zijn de beesten weer terug naar hun eigen territorium en ligt de Wakkere dijk er weer desolaat bij. Maar, zo is te lezen op de website Wilhelminasluis alle bomen zijn kaalgevreten. De beschermpalen er omheen zijn veelal weggedrukt en de viervoeters hebben zich tegoed gedaan aan de schors van de stam. Gevreesd wordt dat tientallen, zo niet honderden bomen het loodje gelegd hebben. En dat is nog niet eens het ergste, de grasmat is geruïneerd. En juist dat baart me zorgen, want een slechte grasmat is een bedreiging voor de veiligheid van de dijk. Een goede grasmat houdt de dijk sterk. Reden om aan de bel te trekken, want wat gaat het Waterschap hieraan doen?

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2017/09/waterschap-rivierenland-in-actie-tegen-crossen-op-dijken.html