hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, April 08, 2018

De exodus van Hendrik Peter Scholte


In de Gereformeerde kerk in Genderen werd al eens eerder een expositie gewijd aan de Afscheiding van 1834

Op dinsdag 10 april verzorgt Michiel van Diggelen op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing over ‘De exodus van Hendrik Peter Scholte’. De lezing verwijst naar de titel van de recent verschenen historische roman van zijn hand. De bijdrage is meer dan een presentatie van dit boek. Van Diggelen schetst de rol van Scholte in de Afscheiding en daarna. Van Diggelen zal kort ingaan op sociologische aspecten van de Afscheiding. De persoon van Scholte als ‘exodusmens’ zal ook uitgebreid aan bod komen. 

Archiefbescheiden van de Gereformeerde kerk in Genderen

Hendrik Peter (Hein) Scholte (1805-1868) behoeft in het Land van Heusden en Altena nauwelijks introductie. Hij is de aanjager van de Afscheiding van 1834 in dit gebied, vanuit zijn gemeente van Genderen, Doeveren en Gansoyen. Scholte is tot vrij recent beschouwd als een dwarsligger, die een doodlopende weg heeft bewandeld in de reformatorische traditie. Is dat beeld terecht? De historische roman ‘De exodus van Hendrik Peter Scholte’ is een verhaal over het leven van deze controversiële predikant tot aan zijn vertrek naar Amerika.

De Hervormde kerk in Genderen, waar ds. H.P. Scholte tijdens de Afscheiding in 1834 predikant was (Foto Streekarchief)


De lezing is in de Gereformeerde kerk, Hoofdstraat 78 in Genderen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.

De lezing wordt gehouden in de Gereformeerde kerk in Genderen, deze werd herbouwd na de Tweede Wereldoorlog en in gebruik genomen op 11 mei 1951