hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, April 03, 2018

Vereniging Vrienden Biesbosch Museumeiland bezoekt depot

De opening van het allereerste Biesboschmuseum door Prins Bernhard


De Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland houdt op donderdag 5 april vanaf 19.30 uur haar jaarvergadering. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het museumdepot en de Huib den Tuinderbibliotheek. Tevens wordt uitleg gegeven over het archief en de digitale mogelijkheden om het archief te raadplegen. Ook mensen die geen lid zijn van de vereniging zijn vanaf 20.15 uur welkom voor een bezoek aan het depot en de bibliotheek, ze worden dan ingeschreven als lid. De Huib den Tuinderbibliotheek kon ingericht worden door een bijdrage van de Vereniging Vrienden.

De Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland stelt zich ten doel om het museum te ondersteunen met financiële bijdragen, maar wil ook een netwerk van vrienden vormen rondom het museum. Ze organiseert daartoe bijzondere lezingen en nodigt leden uit voor de opening van exposities of biedt hen een preview aan. Het lidmaatschap kost 25 euro; ieder lid kan samen met een introducé het hele jaar gratis het museum bezoeken.

In 2017 schonk de Vereniging Vrienden een bijdrage voor de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethvloed en de nieuwe fotopanelen van Marco de Paauw. Ze organiseerde verder een lezing met Wim van Wijk over een bijzondere Biesboschkaart en een vaar/wandeltoch met lezing over de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethsvloed. Donderdag 5 april kan tevens een bezoek gebracht worden aan de nieuwe expositie van de Vlaamse kunstenaars Achilles Cools.

Aanmelden voor de Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museumeiland kan via vrienden@biesboschmuseumeiland.nl