hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, April 07, 2018

Spelregels voor besturenNa de waterschapsverkiezingen in 2015 kreeg het nieuwe bestuur een twee daags introductieprogramma. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 'Spelregels van besturen' opgesteld. En drie jaar later is het goed nog eens te kijken wat toen is afgesproken.


Een van de afspraken was:  'Het college nodigt bestuursleden uit voor alle bijeenkomsten met burgers (bijvoorbeeld over projecten of gebiedsbijeenkomsten) zodat ze voeling kunnen houden met wat er leeft in het gebied en zich desgewenst vanuit hun positie kunnen uitspreken over het beleid'. 

 Bovenstaande regel is in elk geval niet toegepast door het college. Zo was er bijvoorbeeld vorige week donderdag nog een inloop bijeenkomst in Vuren over het Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het dijkvak Gorinchem-Waardenburg. Ik las in de media in een verslagje dat zo'n 400 mensen de bijeenkomst hebben bezocht. Zelf was ik nog voornemens in de middag naar Vuren te rijden, maar omdat ik langer moest werken lukte dat uiteindelijk niet. De inloopbijeenkomst is echter niet door het college onder onze aandacht gebracht, deze had ik zelf gevonden via de site. De vraag is dus waarom het college van dijkgraaf en heemraden de afspraak van drie jaar geleden naast zich neer heeft gelegen en het bestuur niet stelselmatig uitnodigt voor die bijeenkomsten.