hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, April 02, 2018

Waar blijven de straatnamen voor vrouwen?

Wanneer krijgt Sleeuwijk zijn Toontje Sprengerhof?Bij het opruimen op mijn kamer vond ik ineens een brief van de gemeente Werkendam terug, als reactie op mijn verzoek om in Sleeuwijk een straat te vernoemen naar Toontje Sprenger, het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena. Het antwoord van 11 juni 2015 luidde dat het nog wel even kon duren alvorens dat ging gebeuren. Zelfs als er al een nieuwe straat zou worden aangelegd, zouden ze eerst nog weleens kijken of dat verzoek kon worden ingepast. 

Maar hoe zit het eigenlijk met het vernoemen van straten naar vrouwen in onze regio? De nieuwe gemeente Altena heeft straks bijna 1000 straten verdeeld over 21 dorpen. Uit mijn inventarisatie blijkt dat van die bijna 1000 straten er 97 zijn vernoemd naar een man. Zo zijn bijvoorbeeld twaalf straten genoemd naar een burgemeester, ook kregen meerdere wethouders een straatnaam. In Werkendam werden op het bedrijventerrein veel straten genoemd naar waterbouwkundigen, zoals bijvoorbeeld de Kraijenhoffstraat (ontwerper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie!). 

Werkendam vernoemde een straat naar Cornelis Kraijenhoff


Van de bijna 1000 straten zijn er 26 genoemd naar een vrouw. Vooral de Koninklijke familie wordt vaak vernoemd; 18 keer. De overige acht straten kregen namen van historische figuren zoals Jacoba van Beieren (twee maal), Maria van Reigersbergen en haar dienstmeisje Elsje van Houweninge. In Dussen hebben we de Suringarhof, vernoemd naar Rolina Suringar, de laatste bewoner van Kasteel Dussen. Almkerk heeft zijn Antonialaan, vernoemd naar een verdronken dochter van de rijke herenboer Middelkoop. Giessen heeft de Andriette Peereboom, maar eigenlijk weet ik niet of dit nu een persoon is of toch een perenras. In Hank is een straat genoemd naar Sint Elisabeth, de heilige Elisabeth van Thuringen. In Nieuwendijk zijn meer vrouwen dan mannen vernoemd; drie mannen naast vijf vrouwen uit onze Koninklijke familie

In Dussen is een straat genoemd naar Rolina Suringar


Het dorp Andel heeft verhoudingsgewijs de meeste straten die zijn vernoemd naar mannen, daar kregen vijftien straten de naam van een man. Overigens ook nog vijf vrouwen uit de Koninklijke familie. Werkendam maakt het ook bont, daar zijn 25 straten vernoemd naar een man. Alleen de Beatrixhaven is vernoemd naar een vrouw. Kortom reden genoeg om de eerstvolgende straat in Sleeuwijk te vernoemen naar Toontje Sprenger.