hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, April 09, 2018

Geen bandopnames van commissie Waterveiligheid

De commissie Waterveiligheid vergaderde aan de Waalbandijk te Tiel


De commissie vergadering Waterveiligheid was deze avond niet in Tiel, maar in Vuren aan de Waalbandijk. Op de plek waar de Graaf Reinald Alliantie haar kantoor heeft, een mooie plek midden in het gebied waar de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg straks wordt uitgevoerd. Wel heeft het vergaderen op lokatie toch ook weer zijn nadelen. Zo was er geen geluidsinstallatie en zijn er geen bandopnames van onze commissievergadering. Op de vraag of we nu een uitgebreider verslag ontvangen werd wat lacherig gereageerd. Jammer, want ons bestuur mag niet intern gericht zijn, maar moet juist laten zien wat ze besluit en waarom. Dat kan alleen als dat open en transparant is. Zo is het ook jammer om in het jaarverslag te lezen dat het voornemen om AB vergaderingen live uit te zenden niet wordt uitgevoerd. Zelfs een kleine gemeente zoals Aalburg met 11.000 inwoners zendt al haar vergaderingen live uit, waarom kan een waterschap met binnen haar grenzen één miljoen inwoners dat dan niet?