hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, April 11, 2018

Boekje Merwedegijzelaars voor schooljeugd

De Merwedegijzelaars Arie van der Stelt en Johan Baggerman uit Werkendam
 
Vandaag was de presentatie van het boekje 'Helsluis' van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Schrijver is Judith Brinkman, illustrator Jesse Boom uit Hardinxveld heeft het verhaal van passende illustraties voorzien.

Het boekje gaat over de Merwederazzia en wordt verteld vanuit het perspectief van het meisje Anna in het voorjaar van 1944. Het is speciaal geschreven voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Dankzij de Historische Verenigingen van beide dorpen kan het boekje gratis verspreid worden op de basisscholen in Hardinxveld en Sliedrecht. Nog deze week worden de boekjes daar bezorgd, inclusief een lesbrief, zodat de leerkrachten er op een inspirerende manier aandacht aan kunnen geven.
Het boekje 'Helsluis' dat werd geschreven voor de jeugd uit groep 7 en 8

Judith Brinkman reikte het eerste exemplaar van het boekje vanmiddag uit aan Marius den Breejen, een oud-Merwedegijzelaar. Op 16 mei 1944 werd hij in Hardinxveld opgepakt en via Kamp Amersfoort op transport naar Duitsland gesteld. Ook oud-gijzelaar Cees Mijnster was aanwezig, net als Piet Smit. Met het doodschieten van de vader van Smit op 14 april 1944 is de hele geschiedenis van de Merwedegijzelaars feitelijk begonnen. Bij de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. verscheen in 2011 een boekje (inmiddels uitverkocht) over de Brabantse Merwedegijzelaars. 

Bijgaand een foto waarop Judith en Anja van de Starre met de heren Den Breejen (rechts) en Mijnster staan en ook een afbeelding van de cover van het boekje.

Belangstellenden kunnen het boekje voor € 7,50 aanschaffen via de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam