hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, April 10, 2018

Speeddaten met nieuwe bestuurders

De cursisten van Waterschap Rivierenland, jammer genoeg vergeten om zelf foto's te maken bij het speeddaten, foto @wsrivierenland

Vanavond mocht ik in Tiel speeddaten met deelnemers aan de cursus voor mogelijk nieuwe bestuursleden voor Waterschap Rivierenland. De cursus bestaat uit een viertal bijeenkomsten, plus een excursie. Ook wonen de cursisten de AB vergadering van 26 april bij. In totaal nemen zo'n vijftig mensen deel aan de cursus en daar mocht ik vanavond mee kennis maken. Uiteraard mocht ik vertellen waarom ik zelf waterschapsbestuurder ben. Allereerst omdat het waterschap gaat over onze directe leefomgeving (veilige dijken en droge voeten), maar ook omdat ik zelf ooit aan een dijk woonde en mijn huis werd gesloopt voor een dijkverzwaring. Opvallend was dat bijna niemand van de cursisten zelf bestuursleden kent van ons bestuur, toch wel zorgelijk. Verder waren ze vooral nieuwsgierig naar de invloed die je kunt uitoefenen (hebben de ambtenaren niet te veel macht.......). En hoe wordt je nu waterschapsbestuurder? Via een politieke partij, maar wat als je dat nu niet wilt? En kunnen we als waterschap niet nog meer doen om wateroverlast tegen te gaan? (Gewoon tuintegeltax invoeren!). Maar vooral wilde ze weten wat er nu zo leuk is om waterschapsbestuurder te zijn. Zoals ik reeds eerder schreef omdat het gaat over onze eigen leefomgeving, maar ook omdat het maken van afwegingen over voorstellen, het debat, maar ook de besluitvorming boeiend zijn. Maar bovenal omdat het altijd om mensen gaat; mensen waarmee je samen besluiten neemt, mensen waarmee je in debat gaat; mensen waar je het allemaal voor doet. En na het speeddaten ben ik vooral benieuwd wie van deze mensen we ooit terug zullen zien in het bestuur van Waterschap Rivierenland.