hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 02, 2018

De Tunneltest

Het fietsverkeer was tijdelijk gestremd voor het testen van de kering

Voor de tweede kering met schotbalken was hulp nodig van een kraan
 
De schotbalken worden opgeborgen in deze kast naast het tunneltje

Vandaag testte Waterschap Rivierenland de waterkering bij het tunneltje in de Werkensedijk, dat gebeurt iedere vijf jaar. Al kan ik me een vorige test zelf niet meer herinneren.. In de dijk - een regionale kering - werd op 9 juli 2009 een tunneltje geopend voor een betere verbinding voor het langzaam verkeer in Werkendam. Niet zonder slag of stoot, de veiligheid van de inwoners in het dorp heeft immers voorrang. In het tunneltje is een klep aangebracht die vanuit Tiel kan worden neergelaten. Helaas was ik daar vanmorgen net te laat voor. Dat gebeurt als het water een bepaald peil heeft bereikt, zowel bij gemaal Altena als bij het tunneltje zelf is een peilbuis aangebracht die het waterpeil meet en bij een te hoge waterstand wordt de klep automatisch gesloten. Naast de klep is tevens een tweede kering met aluminium schotbalken aangebracht, mocht de klep in het tunneltje weigeren. Het plaatsen van de schotbalken werd vandaag eveneens geoefend in samenwerking met aannemingsbedrijf Koek. Vanmiddag wordt de kering bij de Bolstrastraat getest, daar zijn nog houten balken gebruikt voor de kering.  Bij dreigend hoogwater voor Werkendam wordt allereerst de coupure in de Schenkeldijk over de Dijkgraaf den Dekkerweg gesloten, daarna het tunneltje in de Werkensedijk. 

De aluminiumbalken worden één voor één in de coupure geplaatst

De coupure is gesloten, zicht op tunneltje vanuit de Werkensepolder

De coupure wordt weer geopend
De laatste schotbalk wordt weer verwijderd, zodat fietsers weer doorgang hebben