hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, May 29, 2018

Dood land in Babylonienbroek

Noodweer in Babylonienbroek voorafgaand aan de voorstelling


Na hevig noodweer in Babylonienbroek werd het net op tijd droog voor de voorstelling 'Koning van het grasland' op de boerderij van de familie Straver. In een tent met uitzicht op 'dood' grasland - wel met enkele dartele koeien - speelde de toneelgroep Jan Vos het stuk op indrukwekkende wijze. Een voorstelling over het mysterie van dood en leven. 

Uitzicht op het grasland met enkele dartele koeien


Over biologisch boeren of mee in de maalstroom van de markt. Over het noodlot, over schuld en boete, over de grutto. Bij tijd en wijlen kon je letterlijk een speld horen vallen. Want van wie is het land eigenlijk? Van de boer die het ooit gekocht heeft en dat naar eigen goeddunken kan bebouwen? Of toch van iedereen of van de maatschappij. En wat doet het met je als je moet beslissen over leven en dood van dieren die aan jouw zorg zijn toevertrouwd? 


Wat als je moet beslissen over dood en leven?Wat als de MKZ crisis komt en al je dieren worden geruimd? En in de stal gelezen wordt uit psalm 23; 'Al ga ik door een diepdonker dal, ik hoef geen gevaar te duchten, want u Heer, bent bij me, uw staf en uw stok beschermen mij'.  Ja, zelfs gebeden wordt alvorens de koeien worden geruimd. Het paste perfect in de voorstelling. Wie nog geen kaartje heeft gekocht, ga vooral kijken! Het kan nog op 30 en 31 mei en 1 en 2 juni.

Voorafgaand aan de voorstelling kan in de boerenschuur een maaltijd worden gebruikt.