hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, May 25, 2018

Geen gaswinning in Brabant


De boorinstallatie van Vermillion aan de Zwaansheuvel tussen Andel en Veen


Terwijl de rijksoverheid heeft besloten dat in 2030 de gaswinning in Groningen wordt stopgezet, bestaat de kans dat deze in Brabant juist wordt uitgebreid. De Brabantse CDA-fractie heeft dan ook terecht aan de bel betrokken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil toestaan dat er meer gas wordt gewonnen uit de Brabantse bodem. Het ministerie wil het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy toestemming geven tot 2026 gas te winnen uit de bodem in de regio Waalwijk (Waalwijk, Land van Heusden en Altena). Inmiddels liggen de plannen van dit bedrijf ter inzage.


Statenlid Roland van Vugt (CDA) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en wil o.a. weten welke acties de provincie kan ondernemen om (uitbreiding van) gaswinning te voorkomen. Ook vraagt hij zich af wat het ministerie heeft gedaan met het negatieve advies over uitbreiding van de gaswinning, dat de provincie vorig jaar uitbracht.


In 2016 deed Vermillion nog proefboringen in ons gebied bij Veen. Het kwam toen niet tot gaswinning, de proef werd voortijdig afgebroken.