hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, May 26, 2018

Een zwoele voorjaarsavond op Loevestein

In 2006 werd ook al eens een literatuurfeest gehouden op slot Loevestein

Een schrijver hoeft niets met de waarheid, feiten tellen niet. Een mooie quote van Connie Palmen tijdens Letteren op Loevestein. Zo verdwijnt de waarheid voortdurend in haar romans. Marieke Rijneveld had de zin direct opgeslagen en in haar voordracht herhaalde ze het nog maar eens. Want ook in haar debuutroman 'de Avond is ongemak' verdwijnt de waarheid voortdurend. Het literatuurfeest op Slot Loevestein ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Woerkums Literair CafĂ© was zonder meer boeiend. Alleen al over de overtocht met het voetveer kunnen prachtige verhalen worden geschreven. Het voetveer, dat ook in de tijd van Hugo de Groot al bestond; de man die met een boekenkist ontsnapte uit het imposante slot. Herman Pleij was in zijn betoog lyrisch over het voetveer; daar op het water voelde hij zich opgenomen in de geschiedenis. En toen ik vanavond in het donker met het voetveer overstak van slot Loevestein naar Woerkum voelde dat opnieuw zo. Prachtig, het was zelfs volle maan.