hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, May 19, 2018

Fort Giessen laatste zaterdag van de maand open voor publiekFort Giessen is iedere laatste zaterdag van de maand open voor publiek

Nu de restauratie van Fort Giessen is voltooid en het educatie park over de Eerste Wereldoorlog ook zijn voltooiing nadert, is het publiek welkom een kijkje te komen nemen. In de toekomst is het Fort elke laatste zaterdag van de maand open. In het Fort is een permanente filmvoorstelling over de geschiedenis en de betekenis van het fort te zien. In een vaste opstelling zijn de gevolgen en de impact van de Eerste Wereldoorlog voor onze streek te zien. In de kruitkelders wordt een speciale voorstelling gegeven over de gevaarlijke kanten van het vullen van projectielen met kruit. 

Het kanon is gestald in remise C, onder een inscriptie in gebouw C uit 1917


Op het Fort wordt bij open dagen een uniek en zeldzaam fort -kanon uit 1880, waarvan er nog twee exemplaren in Nederland zijn, naar buiten gereden. Met een even uniek trekpontje kan vanaf het fort het Educatiepark over de Eerste Wereldoorlog bereikt worden. Op dit park is o.a. een loopgraaf van 70 meter, een luisterput uit de Eerste Wereldoorlog, een telefoonhuisje, een uitkijktoren en een smalspoor met een lorrie.

In het educatiepark is een loopgraaf aangelegd.


De open dagen zijn steeds op de laatste zaterdag van de maand
1. Zaterdag 26 mei van 12.00 – 16.00 uur
2. Zaterdag 30 juni van 12.00 - 16.00 uur
3. Zaterdag 28 juli van 12.00 – 16.00 uur
4. Zaterdag 30 augustus 12.00 – 16.00 uur

Het seizoen wordt afgesloten op de Open Monumentendag zaterdag 8 september. Het Fort is dan open van 10.00-17.00 uur