hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, May 31, 2018

Een groene waterkering in Nijmegen


Een damwand als waterkering bij het Honigcomplex

Maandag vergaderde de commissie Waterkeringen niet in Tiel, maar in het Honigcomplex in Nijmegen. Voor het oude fabrieksterrein langs de Waal worden plannen ontwikkeld voor woningbouw. Onderdeel van die plannen is het deels slopen van oude panden. Ook de huidige waterkering kan wel een oppepper gebruiken. De kering in zijn huidige vorm dateert van net na het hoge water van 1995. Toen ineens in sneltreinvaart de dijken werden opgehoogd. In Nijmegen achter de fabrieksterreinen gebeurde dat met damwand, maar ook met een betonnen damwand. Niet echt fraai en zeker niet passend in een woonomgeving. 

Wat als deze straks wordt gesloopt?
 
Eerder besloten we als bestuur om de kade versneld te laten toetsen op de nieuwe normeringen, zodat versneld aangepakt zou worden. De kade werd echter niet afgekeurd. Maar de plannen staan niet stil, zodat het waterschap samen met de gemeente Nijmegen blijft zoeken naar mogelijkheden om de huidige ontsierende waterkering te vervangen door een groene waterkering. Goed dat we als commissie Waterveiligheid rondgeleid werden langs de kades, zo krijg je toch een beter beeld van de opgaves die hier liggen. Geld is als altijd het struikelblok, want wie gaat die groene waterkering betalen? De projectontwikkelaar die daar woningen ontwikkeld? Of toch als overheden samen? Wordt vervolgd........

Passerend scheepvaartverkeer in Nijmegen