hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 30, 2018

Nog tien jaar file rijden op de A27


Voor de verbreding van de A27 wordt de afslag bij de Tol verder naar het Noorden verlegd.

De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder start in 2022 bij het zuidelijke deel tussen Everdingen en Hooipolder. Tussen 2027-2029 moet het weggedeelte klaar zijn. Daarna wordt het stukje tussen Houten en Everdingen aangepakt. Tijdens de inloopavond op Fort Altena lagen de tekeningen van het ontwerptrace klaar; op de tekeningen ook de nieuwe bruggen; de brug bij Keizersveer; de Merwedebrug, de Hagesteinse brug en de Houtensebrug. De start van de bouw van een nieuwe Merwedebrug met twee maal twee rijstroken levert dus nog lang geen verlichting op voor het fileleed. Als deze brug klaar is de tweede nieuwe Merwedebrug wordt gebouwd blijft het aantal rijstroken dus gewoon hetzelfde. Pas als die tweede brug af is, kan het verkeer sneller doorstromen. Over het gehele traject worden extra rijstroken aangelegd; het gaat om 47 kilometer snelweg. Overigens was tijdens de inloopavond op Fort Altena nog geen ontwerp van de nieuwe bruggen te zien. Wel duidelijk te zien op het ontwerptrace was de accentuering van het deel van Fort Altena aan de andere zijde van de snelweg.

Ook bij Hank wordt de afslag verlegd.