hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 02, 2018

100 jaar Vrouwenkiesrecht: Wat komen jullie hier doen?

Sophie van Bijsterveld (rood jasje) en Ruth Peetom (groene jurk)

In Nijmegen vond 31 mei een symposium plaats over 100 jaar vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving. Een van de sprekers was prof. dr. Sophie van Bijsterveld van de Radboud Universiteit Nijmegen.    Na het symposium is het boek van Sophie van Bijsterveld & Hillie van de Streek 'Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving' gepresenteerd. In het boek stellen de auteurs bijvoorbeeld de vraag naar het bestaansrecht van het CDAV en de nog altijd geringe participatie van vrouwen in de politiek. De vraag ‘Wat komen jullie hier doen?’ blijkt na honderd jaar vrouwenkiesrecht nog onverminderd actueel te zijn. Vandaag sprak Sophie van Bijsterveldt op het CDA partijcongres in Den Bosch. Partijvoorzitter Ruth Peetom kreeg een exemplaar van het boek overhandigd. Overigens was er in de ochtend een bijeenkomst over 100 jaar vrouwenkiesrecht geweest met als spreekster Jeltien Kraaijeveld-Wouters.