hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, June 04, 2018

Online meepraten over je eigen leefomgeving
Foto van de Papsluis van Ton Fiege
 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem stellen een Omgevingsvisie op voor de nieuwe gemeente Altena. Daarin komt te staan hoe we om willen gaan met de fysieke leefomgeving in Altena. Dat is natuurlijk van belang voor alle inwoners, ondernemers en organisaties. Daarom vragen de drie gemeenten aan iedereen om mee te denken en ideeën en oplossingen voor eventuele knelpunten aan te dragen. 

Zo is er op donderdag 24 mei in Fort Altena een Gebiedsconferentie gehouden waaraan ruim 120 enthousiaste en betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties hebben deelgenomen. Tijdens drie ronden van steeds tien  workshops zijn in interessante discussies vele  ideeën en oplossingen ingebracht rond uiteenlopende thema’s als toerisme, eigenheid van de dorpen, voorzieningen, energie of bereikbaarheid.

Nu is het tijd voor de volgende stap: vanaf 5 juni mag iedereen meepraten en ideeën aandragen via internet. Kijk op www.altena.onzeomgevingsvisie.nl  voor peilingen, discussies en nieuwtjes.  Met de resultaten wordt verder gewerkt aan de Omgevingsvisie.Meedoen via www.altena.onzeomgevingsvisie.nl kan tot 10 juli 2018.