hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 30, 2018

De cadans van de A27

Het gedicht Sleeuwijk is onderdeel van het project Poetry4OneAltena

De cadans van de A27
vloeit als bloed door ons hart,
brengt ons invloed van buiten
die verrijkt maar ook verwart
Doet onze kern groeien en herijken
maar doet deze tegelijk niet wijken.
Want waar oud steeds weer nieuw ontmoet
Wordt iedereen verwelkomd en begroet.
Voelt men zich daardoor vrij en rijk
in ons gastvrij Sleeuwijk

Joel, Marielle en Lucas van Vuuren
Jolyn en Gerhart van Vuuren