hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, June 20, 2018

Werkendam zwaait raadsleden uit

CDA fractie in 2002 in het oude gemeentehuis met v.l.n.r. Gerard Paans, mijzelf, Marjolein Hak en Cees Schalken

De gemeente Werkendam neemt niet geruisloos afscheid bij het opgaan in de nieuwe gemeente Altena. Zo werkt ze mee aan het programma Altena Bruist samen met de gemeente Aalburg en Woudrichem en vele vrijwilligers. Werkendam werkt echter afzonderlijk ook nog aan haar afscheid. Zo heeft ze voor vrijdag 28 september alle oud raadsleden en wethouders uitgenodigd. Om samen herinneringen op te halen. Zelf was ik raadslid van 2002 tot 2007; mijn installatie was nog in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan, maar we maakten wel de verhuizing mee naar het huidige gemeentehuis. Over al die gemeentehuizen is overigens ook nog wel een boek te schrijven.